Özofagus kanseri – belirtileri ve tedavisi | İşte Tüm Detaylar


Özofagus kanseri, yiyecekleri boğazdan mideye taşıyan uzun, kaslı bir tüp olan özofagusun bir hastalığıdır. Kanser yayılana kadar genellikle belirgin bir belirti görülmez ve etkilenen kişiler hastalığı fark edemez. En yaygın formları skuamöz hücreli karsinom ve adenokarsinomdur. Skuamöz hücreli karsinom özofagusun üst kısmında gelişirken, adenokarsinom genellikle alt kısımda ortaya çıkar. Semptomlar arasında yutma güçlüğü, ağrı, kilo kaybı, hazımsızlık ve yemek borusunun tıkanması yer alır. Risk faktörleri arasında kronik reflü hastalığı, obezite ve beslenme alışkanlıkları yer alır. Erken teşhis edilirse, ameliyat ve diğer tedaviler uzman doktorlar tarafından başarıyla gerçekleştirilebilir.

Özofagus kanseri nedir?


Yemek borusunda ortaya çıkan bu kanser türü, günümüzde toplumda en sık görülen hastalıklardan biridir. Uzun kaslı bir tüp olan yemek borusunun dokusunda başlar. Yemek borusu, yutulan yiyecekleri boğazın arkasından mideye taşımak için kullanılır ve burada sindirilir. Bu hastalık yemek borusunun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Özofagus kanserinin neden olduğu tümörler, kanser yayılana kadar belirgin semptomlara neden olmayabilir. Erken evre özofagus kanseri için doktorlar ameliyatla tümörü çıkarabilir veya semptomları hafifletebilir. Kanserin ileri evrelerinde tedavi kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapiyi içerebilir.

Özofagus kanserinin nedeni nedir?

Özofagus kanseri, özofagus dokusundaki hücrelerin DNA’sındaki anormalliklerden kaynaklanır. Bu anormal değişiklikler hücrelerin normalden daha fazla çoğalmasına neden olur. Bu mutasyona uğramış anormal hücreler birikir ve yemek borusunda bir tümör oluşturur. Özofagus kanserinin kesin nedeni hala bilinmemekle birlikte, özofagus kanseri gelişme olasılığını artıran bazı risk faktörleri vardır. Bu risk faktörlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Barrett özofagusu: Barrett özofagusu, özofagusun alt kısmındaki hücrelerde kronik tedavi edilmemiş asit reflüsünün neden olduğu bir hastalıktır. Kronik reflü hastalığı yemek borusu dokusunda değişikliklere yol açabilir. Bu da yemek borusu kanseri riskini artırabilir.
 • Obezite Aşırı kilolu veya obez olmak yemek borusunda kansere dönüşebilecek iltihaplanmaya neden olabilir. Obezite, vücuttaki enflamasyon seviyelerini artırarak kanser gelişimini etkileyebilir.
 • Diğer rahatsızlıklar: Özofagus kanseri bazı nadir kalıtsal bozukluklarla ilişkili olabilir. Bunlardan biri, yutkunmayı zorlaştıran nadir bir bozukluk olan akalazidir. Bir diğer durum ise avuç içlerinde ve ayak tabanlarında aşırı deri oluşmasına neden olan nadir bir kalıtsal hastalık olan tylosis’tir.
 • Yeme alışkanlıkları: Yetersiz meyve ve sebze tüketimi, yağlı veya işlenmiş gıdaların aşırı tüketimi gibi beslenme alışkanlıkları da özofagus kanseri riskini artırabilir.
 • Genetik faktörler: Ailesinde özofagus kanseri öyküsü olan kişilerde genetik faktörler rol oynayabilir. Bazı genetik mutasyonlar kanser riskini artırabilir.
 • Bazı kimyasallara maruz kalma: Kimyasal temizlik maddelerine uzun süre maruz kalmak gibi bazı mesleki maruziyetler yemek borusu kanseri riskini artırabilir.

Özofagus kanserinin belirtileri nelerdir?

Erken dönem özofagus kanserinin belirgin bir semptomu olmayabilir. Ancak yutma güçlüğü, hastaların fark edebileceği ilk belirtilerden biridir. Diğer belirtiler şunlardır:

 • Boyunda veya sırtta, göğüs kemiğinin arkasında veya kürek kemikleri arasında ağrı
 • Kusma veya öksürükle kan çıkarma
 • Göğüste ağrılı yanma hissi
 • Ses kısıklığı veya kronik öksürük
 • İstenmeyen kilo kaybı

Özofagus kanserinin evreleri

Özofagus kanseri teşhis edildikten sonra doktorlar kanserin yayılıp yayılmadığını ve yayılmışsa ne kadar yayıldığını bulmaya çalışırlar. Bu tespit süreci evreleme olarak bilinir. Özofagus kanserinin en erken evresi evre 0 olarak adlandırılır. Daha sonraki evreler I ila IV arasında değişir. Genel olarak, kanser evrelerinin sayısı ne kadar düşükse, kanser o kadar az yayılmıştır. Kanser evreleri genellikle aşağıdaki gibi kategorize edilir:

 • Aşama 0: Kanser sadece epitelde, yani yemek borusunun içini kaplayan en üst hücre tabakasındadır. Henüz daha derin katmanlara doğru büyümeye başlamamıştır ve henüz diğer dokulara yayılmamıştır. Bu aşamada kanser hücreleri genellikle yüzeyseldir ve tedavinin başarı şansı yüksektir.
 • Aşama I Kanser yemek borusunun iç tabakasından dış tabakasına ilerlemiş, ancak henüz lenf düğümlerine veya diğer organlara yayılmamıştır.
 • Aşama II Kanser yemek borusunun dış tabakasına veya komşu dokulara yayılmış olabilir. Ancak lenf düğümlerine yayılmamıştır.
 • Aşama III Kanser kalın kas tabakasına (muskularis propria) doğru büyümeye başlamıştır. Özofagus çevresindeki lenf düğümlerine veya komşu dokulara yayılmış olabilir. Ancak uzak organlara metastaz yapmamıştır.
 • Aşama IV Bu aşamada kanser genellikle yemek borusunun ötesine yayılmıştır ve uzak organlara metastaz yapmış olabilir. Bu aşama genellikle kanserin ileri bir evresine işaret eder ve tedavi seçenekleri sınırlı olabilir.

Özofagus kanseri nasıl teşhis edilir?

Özofagus kanseri durumunda, doktor önce hastanın tıbbi geçmişini alır. Doktor hastanın semptomlarını ve tıbbi geçmişini inceleyecektir. Doktor ayrıca teşhis için aşağıdaki testleri isteyebilir:

 • Baryum röntgeni: Baryum muayenesi, doktorların röntgen görüntüsü üzerinde yemek borusunun yapısını tanımasını kolaylaştırır. Bu tanı yönteminde hasta ağız yoluyla bir baryum süspansiyonu yutar ve ardından bir röntgen cihazıyla fotoğraf çekilir. Baryum yemek borusunun içini kaplar, böylece X-ışını görüntüsü dokuda herhangi bir değişiklik olup olmadığını gösterir.
 • Endoskopi ve biyopsi: Endoskopi sırasında yemek borusunun içi esnek bir tüp (endoskop) ile görüntülenebilir. Bu, doktorların özofagus mukozasındaki anormallikleri tespit etmesine ve biyopsi almasına olanak tanır. Doktorlar küçük bir doku parçası alabilir ve kanser hücrelerinin mevcut olup olmadığını görmek için mikroskop altında inceleyebilir. Bu örnekler kanser varlığını doğrulamak ve kanser türünü belirlemek için kullanılır.
 • Endoskopik ultrason muayenesi (EUS): EUS, endoskopi sırasında yemek borusu yakınındaki lenf düğümlerini ve çevre dokuyu daha ayrıntılı incelemek için kullanılır. Bu yöntem, kanserin yayılma derecesinin belirlenmesine ve tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT): Bilgisayarlı tomografi (BT) özofagus kanserinin mevcut olup olmadığını ve ne kadar yayıldığını belirlemek için kullanılabilir. Bu inceleme, tümörün göğüs ve karın bölgesine yayılıp yayılmadığını belirlemek için kullanılabilir.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): MR, özofagus kanserinin daha ayrıntılı olarak araştırılmasına yardımcı olabilir. Özellikle kanserin lenf düğümlerine veya çevre dokulara yayılımını değerlendirmek için kullanılabilir.
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET): PET taraması, kanserin vücudun diğer bölgelerine metastaz yapıp yapmadığını belirlemek için kullanılabilir. Bu inceleme, vücudun başka yerlerinde kanser olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.

Özofagus kanseri nasıl tedavi edilir?

Özofagus kanseri tedavisi, kanserin evresine ve derecesine bağlı olarak uzmanlar tarafından planlanır. Tedavi seçeneklerinden bazıları şunlardır:

 • Cerrahi müdahale: Özofajektomi, erken evre özofagus kanseri için doktorlar tarafından tercih edilen en yaygın tedavi yöntemidir. Özofagusun bir kısmının veya çoğunun ve çevresindeki dokunun çıkarılmasını içerir. Bu işlem sırasında cerrahlar midenin bir kısmını göğse doğru çekerek yeni bir yemek borusu oluşturabilirler. Kanser diğer dokulara yayılmışsa lenf düğümleri de çıkarılır.
 • Radyoterapi: Radyoterapi, tümöre bir radyasyon demeti yönlendirerek kanser hücrelerini öldürmeyi amaçlar. Ameliyattan önce tümör dokusunu küçültmek veya ameliyattan sonra kalan kanser hücrelerini temizlemek için kullanılabilir.
 • Kemoterapi Kemoterapi, kanser hücrelerini öldüren veya büyümelerini durduran bir ilaç tedavisidir. Radyoterapi ile birlikte de uygulanabilir.
 • Hedefe yönelik tedavi: Bazı özofagus kanseri hücrelerinde HER2 proteini alışılmadık derecede yüksek seviyelerde bulunur. Bu protein kanser hücrelerinin büyümesini etkileyebilir. Hedefe yönelik tedavide doktorlar HER2 proteinlerini hedef alan ilaçlarla özofagus kanserini tedavi etmeye çalışırlar.
 • İmmünoterapi: Bu tedavi immün kontrol noktası inhibitörlerini içerir. Bu ilaçlar özofagus kanserinde belirli bağışıklık hücrelerini kanser hücrelerine saldırmaları için uyarmak veya kansere karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılabilir.

Sıkça sorulan sorular

Dil kanseri tekrarlar mı?

Dil kanseri tekrarlayabilir. Tedavi edilen bazı dil kanseri vakalarında, kanser hücreleri geri dönebilir veya tedaviden sonra yeni kanserler gelişebilir. Bu nedenle düzenli takip ve izleme önemlidir.

Özofagus kanserini hangi doktor tedavi eder?

Özofagus kanserinin tanı ve tedavisi genellikle birkaç farklı uzmanlık alanının işbirliği ile gerçekleştirilir. Kural olarak gastroenterologlar, genel cerrahlar veya onkologlar özofagus kanserinin tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynar.

Özofagus kanseri birçok farklı faktör tarafından tetiklenebilen ve genellikle erken evrede cerrahi olarak tedavi edilen bir hastalıktır. Özofagus kanseri belirtileri gösteren kişiler, bir hastanenin gastroenteroloji polikliniğinden randevu alarak tedaviye başlayabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir